Opetusmateriaalit

JK-Kustannus ja koulutus Oy:n tuottamien ja kustantamien Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan
-opetusmateriaalien avulla voit tavoitteellisesti, säännöllisesti ja johdonmukaisesti tukea
lasten/oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä, opettaa heille väkivallan vastaista asennetta sekä
auttaa heitä löytämään vahvuusominaisuuksia itsestään ja toisista. Opetusmateriaalit ovat
lapsia/oppilaita motivoivia, osallistavia ja toiminnallisia. Lukuisat opettajat eri puolilla Suomea ovat
kokeneet opetusmateriaalit hyödyllisiksi ja toimiviksi.

Opettajan käsikirja (49,50 €)

 • Valmiita tuntisuunnitelmaehdotuksia.
 • Satuja ja kertomusvinkkejä.
 • Rentoutusharjoituksia.
 • Monistettavia tehtävämonisteita ym.

Tunnekortit (42,00 €)

 • 28 värillistä ja laminoitua ihmishahmokorttia
 • Kortin koko 10 cm x 15 cm

Vahvuuskortit (45,00 €)

 • 32 värillistä ja laminoitua eläinhahmokorttia
 • Kortin koko 10 cm X 15 cm

Julistepaketti (18,60 €)

 • 4 värikästä julistetta; Liikennevalomalli, Sutuhaka-malli, Kukipaso-malli, MUISTA!-juliste
 • Julisteen koko 50 cm x 70 cm

Arviointitaulukko + hymiöt (9,90 €)

 • Taulukon koko 60 cm x 115 cm
 • Monistettavat hymiöarkit, 3 kpl

Varhaiskasvattajan käsikirja ja kirjaan liittyvä
Rotta Mokoma -CD (59,50 €)

 • Kirja perustuu Kiviluotteen pitkäaikaiseen kokemukseen mm. tunnetaitojen opettamisesta sekä hänen tunnetaitojen opettamiseen liittyvään väitöstutkimukseen.
 • Kirjan tunnetuokioita on ideoinut Kiviluotteen lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja Timo Nissinen ja tunnetaitojen opettamista tukevat draamatuokiot on kirjoittanut draamakasvattaja Sini Aromaa.
 • Rotta Mokoma -CD:n on luonut Timo Nissinen