Koulutukset - alakoulut ja varhaiskasvatus

Koulutus perustuu tutkimusperustaisen Aggression portaat –opetusohjelman sisältöihin. Koulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, alakoulujen tai yläkoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle, oppilashuollon ammattilaisille tai lasten vanhemmille.

Koulutusvaihtoehdot perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen

Koko päivän koulutus (6 h)
Koulutus perustuu uuden perusopetuksen opetussuunnitelman tai
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittuun Tunteet ja käyttäytyminen
hallintaan –käsikirjaan (Hintikka 2018 / Kiviluote 2019). Kirjan avulla voit tukea työssäsi
oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä opettamalla heille tunne- ja vuorovaikutustaitoja,
väkivallan vastaista asennetta sekä auttaa oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan.
Koulutuksessa perehdytään opetusmateriaalin käyttämiseen ja soveltamiseen omaan työhön
käytännönläheisesti.

Perusopetuksen koulutus voidaan toteuttaa myös ruotsinkielisenä, jolloin kouluttajana on KM, luokanopettaja Johanna Berlin.

 

Puolen päivän koulutus (3 h)
Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi VESO-koulutukseen.

Luento

Soveltuu esimerkiksi kuntien Veso-päiviin, kodin ja koulun yhteistyöpäiviin ja
vanhempainiltoihin

Räätälöidyt koulutukset
Koulutukset räätälöidään tilaajan toiveen mukaan.

Tunnetaitotuntien avulla voit työssäsi tukea oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä opettamalla heille tunne- ja vuorovaikutustaitoja, väkivallan vastaista asennetta sekä auttaa oppilaita löytämään vahvuusominaisuuksia itsestään ja toisista. Opetusohjelmasta saadut tutkimustulokset sekä oppilaiden että opettajien kokemukset ovat olleet rohkaisevia! Opetusohjelman tunnetaitotunnit on helppo toteuttaa käytännössä ja ne ovat myös oppilaita motivoivia, osallistavia ja toiminnallisia.

lorem ipsum

Osallistujien kommentteja Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan -koulutuksista:

”Kiitos paljon antoisasta koulutuksesta. Sinua oli niin kiva kuunnella. On mukava, että olet koonnut valmista aineistoa niin moneen asiaan käytettäväksemme. Oli hieno saada teos oikeana kirjana epämääräisen monistenipun sijaan. Lämmin kiitos vielä kerran.”

”Kiitokset erittäin antoisasta ja inspiroivasta koulutuspäivästä! Asiat kytkeytyivät mielekkäästi käytäntöön ja sain hyviä työkaluja eri tilanteisiin koulun arjessa.”

”Olen käynyt lukuisissa erilaisissa koulutuksissa. Vihdoinkin oli sellainen koulutus, jossa asiat perustuivat vahvaan käytännönkokemukseen! Kiitos paljon!”

”Suuret kiitokset suurenmoisesta koulutuksesta! Tärkeää asiaa alusta loppuun!”

Tulevat koulutukset alakoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan – koulutus alakoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle 

Tunnetaitoja voidaan opettaa ja oppia! Tunnetaidot ovat kaiken toimintamme perustana. Lapsen ja nuoren tunne-elämän

kompetenssi vaikuttaa koko hänen myöhempään elämänkulkuunsa. Kompetenssin vahvistamisella ja tukemisella on

suojaava merkitys mm. lapsen riskikäyttäytymisen ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn kannalta.

 

KT, erityisluokanopettaja Jaana Kiviluotteen (ent. Hintikka) koulutuksessa saat itsellesi uuden opetussuunnitelman

mukaisen tunnetaitojen opetusmateriaalikirjan Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan sekä perehdytyksen

opetusmateriaalin käyttöön.

 

Hinta 120 € + alv. 24 % / osallistuja

Koulutus sisältää opetusmateriaalikirjan (arvo 49,50 €) lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvit sekä
lounaan.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Koulutus perustuu uuden opetussuunnitelman mukaisesti laadittuun kirjaan Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan (Hintikka,

2018). Kirjan avulla voit tukea työssäsi oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä opettamalla heille tunne- ja

vuorovaikutustaitoja, väkivallan vastaista asennetta sekä auttaa oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan. Koulutuksessa

perehdytään opetusmateriaalin käyttämiseen ja soveltamiseen omaan työhön käytännönläheisesti. Aggression portaat –

malliin (Cacciatore 2007) perustuvassa opetusohjelmassa opetettavat teemat

ovat:

• Erilaiset tunteet ja aggressiontunne

• Väkivalta ja tunteiden hallintakeinot

• Riitelyn taidot

• Itsensä rauhoittaminen ja rentouttaminen

lorem ipsum

 

Kirjassa on konkreettisia käytännönvinkkejä, valmiita tuntisuunnitelmaehdotuksia, satuja, kertomus- ja rentoutusvinkkejä

sekä monistettavia tehtävämonisteita. Lisäksi kirja tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa tunnetaitojen opettamisen

merkityksestä oppilaille. Koulutuksessa on saatavilla Hintikan tammikuussa 2018 julkaisemat Tunnekortit, Vahvuuskortit,

Julistepaketti, Arviointitaulukko sekä 2019 ilmestyneet Tunne-muistipelikortit 1 ja 2, Vahvuus-muistipelikortit 1 ja 2 sekä

Varhaiskasvattajan käsikirja + Rotta Mokoma CD (Nissinen 2015).

lorem ipsum

Tutustu kaikkiin Jaana Kiviluotteen tuotteisiin sivulla www.jaanahintikka.fi

lorem ipsum

ILMOITTAUDU SINULLE SOPIVAAN KOULUTUKSEEN:

Koulutukseen otetaan enintään 40 henkilöä. Koulutukseen osallistumisesta saa osallistumistodistuksen. Ilmoittautumiset

sähköpostitse osoitteeseen jkkustannuskoulutus@gmail.com annettuun määräpäivään mennessä. Ilmoita

koulutuspaikkakunnan lisäksi nimesi, työnimikkeesi, koulusi sekä laskutusosoite (verkkolasku, jos maksajana on työnantaja).

Ilmoita myös, jos sinulla on erityisruokavalio.

 

Jos tilaisuus peruuntuu, siitä ilmoitetaan erikseen.

 

TOIMI NOPEASTI JA VARAA PAIKKASI!

TERVETULOA KOULUTUKSEEN!

Jaana Kiviluote

JK-Kustannus ja koulutus Oy

040 410 3364/ Jaana,    0400 741 721/ Harri

 

lorem ipsum 

lorem ips

KOULUTUSAJAT JA -PAIKAT 2019

lorem ipsum

 

Syyskuu


Tampere to 12.09.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 03.09. mennessä

Yrityskeskus Pisparanta

Rantatie 45 D, 33250 Tampere


Salo ke 18.09.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 06.09.mennessä

IoT Campus

Joensuunkatu 7, 24100 Salo

Seinäjoki ke 25.09.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 12.09. mennessä

Hotelli Lakeus

Torikatu 2, 60100 Seinäjoki

loremipsum

Lokakuu

Oulu ke 02.10.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 18.09. mennessä

Airport Hotel

Vihiluoto 10, 90440 Kempele


Kuopio to 03.10.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 19.09. mennessä

Iso-Valkeinen

Majaniementie 2, 70420 Kuopio


Lohja to 10.10.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 26.09. mennessä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Toivonkatu 4, 08100 Lohja


Helsinki ma 28.10.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 14.10. mennessä

Hotelli Arthur

Vuorikatu 19, 00100 Helsinki


Espoo ti 29.10.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 15.10. mennessä

Hotelli Scandic

Nihtisillantie 1, 02630 Espoo


Vantaa ke 30.10.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 16.10. mennessä

Laurea AMK

Rantatie 22, 01300 Vantaa

 lorem ipsum

Marraskuu

Riihimäki ma 18.11.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 04.11. mennessä

Hotelli Seurahuone

Hämeenkatu 29, 11100 Riihimäki


Kouvola ti 19.11.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 05.11. mennessä

XAMK, Kaakkois-Suomen AMK

Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola


Porvoo ke 20.11.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 06.11. mennessä

Hotelli Haikon Kartano

Haikkoontie 142, 06400 Porvoo


Jämsä ti 26.11.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 12.11. mennessä

Ravintola Hilpeä Hirvi

Keskuskatu 2-4, 42100 Jämsä

 

 

Tulevat koulutukset varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan varhaiskasvatuksessa – koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle
lorem ipsum

Tunnetaitoja voidaan opettaa ja oppia! Tunnetaidot ovat kaiken toimintamme perustana. Lapsen ja nuoren tunne-elämän

kompetenssi vaikuttaa koko hänen myöhempään elämänkulkuunsa. Kompetenssin vahvistamisella ja tukemisella on suojaava

merkitys mm. lapsen riskikäyttäytymisen ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn kannalta.
lorem ipsum

Ajankohtaisessa ja suuren suosion saaneessa KT, erityisluokanopettaja Jaana Kiviluotteen (ent. Hintikka) koulutuksessa saat

itsellesi uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaisen tunnetaitojen opetusmateriaalikirjan Tunteet ja

käyttäytyminen hallintaan varhaiskasvatuksessa (Kiviluote 2019) sekä perehdytyksen opetusmateriaalin käyttöön.

lorem ipsum

Hinta 130 € + alv. 24 % / osallistuja
lorem ipsum

Koulutus sisältää Varhaiskasvattajan käsikirjan + Rotta Mokoma CD:n (arvo 59,50 €) lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

lorem ipsum

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Koulutus perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) ja tutkimusperustaisen Aggression portaat –

opetusohjelman (Hintikka 2016) mukaisesti laadittuun kirjaan Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan varhaiskasvatuksessa

(Kiviluote 2019). Kirjan avulla voit tukea työssäsi lasten sosioemotionaalista kehitystä opettamalla heille tunne- ja

vuorovaikutustaitoja, väkivallan vastaista asennetta, keinoja hallita omaa suuttumustaan sekä auttaa lapsia löytämään omia

vahvuuksiaan. Koulutuksessa perehdytään opetusmateriaalin käyttämiseen ja soveltamiseen omaan työhön käytännönläheisesti.

Aggression portaat -malliin (Cacciatore 2007) perustuvassa opetusohjelmassa opetettavat teemat ovat:

• Erilaiset tunteet ja aggressiontunne

• Suuttumus / väkivalta ja tunteiden hallintakeinot     
                       

• Riitelyn taidot 

• Itsensä rauhoittaminen ja rentouttaminen

Kirjassa on valmiita tunnetaitotuokioita 4-5- ja 5-6-vuotiaille sekä

draamakasvattaja Sini Aromaan kirjoittama Remukylän lapset –

draamatarinatuokiot 5-6 -vuotiaille. Kirjaan kuuluu Rotta Mokoma CD –levy

(Timo Nissinen 2015), jossa on lapsia innostavia laululeikkejä linkitettyinä

tunnetaitotuokioihin. Lisäksi kirjassa on valmiita monistepohjia ja satuja sekä

vinkkejä rentoutusharjoituksiin. Kirja tarjoaa myös tutkimukseen perustuvaa

tietoa tunnetaitojen opettamisen merkityksestä lapsille.

Koulutuksessa ja sähköpostitilauksena on saatavilla Kiviluotteen (ent. Hintikka)

 tammikuussa 2018 julkaisemat Tunnekortit, Vahvuuskortit, Julistepaketti ja Arviointitaulukko sekä Muistipelikortteja (2019)

 

Tutustu kaikkiin Jaana Kiviluotteen tuotteisiin sivulla www.jaanahintikka.fi

 

 

ILMOITTAUDU SINULLE SOPIVAAN KOULUTUKSEEN:

Koulutukseen otetaan enintään 40 henkilöä. Koulutukseen osallistumisesta saa osallistumistodistuksen. Ilmoittautumiset

sähköpostitse osoitteeseen jkkustannuskoulutus@gmail.com annettuun määräpäivään mennessä.

Ilmoita koulutuspaikkakunnan lisäksi nimesi, työnimikkeesi, koulusi sekä laskutusosoite (verkkolasku, jos maksajana on työnantaja).

Ilmoita myös, jos sinulla on erityisruokavalio.

Jos tilaisuus peruuntuu, siitä ilmoitetaan erikseen.

TOIMI NOPEASTI JA VARAA PAIKKASI!
TERVETULOA KOULUTUKSEEN!

Jaana Kiviluote

JK-Kustannus ja koulutus Oy

040 410 3364/ Jaana,    0400 741 721/ Harri

lorem ipsum 

lorem ipsum

KOULUTUSAJAT JA -PAIKAT 2019

lorem ipsum

Syyskuu 

 

Loimaa ti 10.09.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 02.09. mennessä

Loimiranta

Satakunnantie 1, 32200 Loimaa

 

Turku ti 17.09.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 06.09. mennessä

Auriga Business Center

Juhana Herttuan Puistokatu 21, 20100 Turku

 

Ikaalinen ti 24.09.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 13.09. mennessä

Scandic Ikaalisten kylpylä

Huvilatie 2, 39500 Ikaalinen

Seinäjoki to 26.09.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 17.09. mennessä

Hotelli Sorsanpesä

Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki

Ylivieska ma 30.09.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 18.09.mennessä

Hotelli Käenpesä

Lintutie 1, 84100 Ylivieska


Lokakuu

Oulu ti 01.10.2019 klo 9.00-15.00
Ilmoittaudu 19.09. mennessä
Airport Hotel
Vihiluoto 10, 90440 Kempele

Kuopio pe 04.10.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 23.09. mennessä

Iso-Valkeinen

Majaniementie 2, 70420 Kuopio

 

Marraskuu

Tampere ma 25.11.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 11.11. mennessä

Hotelli Rosendahl

Pyynikintie 13, 33230 Tampere

Hämeenlinna ke 27.11.2019 klo 9.00-15.00

Ilmoittaudu 13.11. mennessä

Hotelli Vaakuna

Possentie 7, 13200 Hämeenlinna

 

Koulutuspalautteita

"Sopivassa suhteessa a) teoriaa ja tutkimusta b) luennointia ja vertaisjakamista – ei parannusehdotuksia J. :)"

"Hetken pysähtyminen ja mahdollisuus ajatella rauhassa…Se varmaan on yksi hyvä avain tunteiden myllerryksessä…samoin kaiken hallinnassa omassa kouluarjessa. Kiire on ikävä kyllä monesti – ehkä tästä tulee itselle rohkeutta pysähtyä ja keskittyä oppimisen laatuun rentoutumisen kautta. Kiitos!"

"Rohkaisevaa on ollut, että tunnetaitoja ja aggression hallintaa VOIDAAN opettaa ja oppia."

"Todella tärkeä asia näin ”levottomien lasten” aikakautena. Pysäyttävin hetki oli, että huomasin, että oma työyhteisömme on erittäin epäjohdonmukainen ”kriisihetkissä”, kukin tekee, miten tekee. Kiitos! Olen asian ottanut esille ja homma etenee."

"Mikä sen tärkeämpää olisikaan koulussa oppia kuin elämään ihmisiksi. Olemaan reilu ja myötäelävä – tuntemaan ja tunnistamaan tuntemuksensa."

"Sopivasti toiminnallisuutta (ei liikaa, kuten monissa koulutuksissa)."

"Kouluttajan materiaalivinkit mahdollistavat siirtämisen suoraan luokkaan, oppilaitten työskentelyyn, esim. tunnetaitoviikot, tunnekorttien käyttö, viikkotavoitteet jne. Olen myös jakanut materiaalivinkkejä kollegoilleni, jotta myös he hyötyisivät koulutuksesta."

"Erittäin rauhallinen ja selkeä luentosarja, hyödyllinen aihe! Monipuolinen materiaali / vinkkipankki. Kiitos!"

"Pidin koulutuksesta! Tuntuu, että sain paljon opena ja äitinä olemiseen – sain jämäkkyyttä käytökseeni. Sain vahvistusta siihen, miten minun pitää toimia aikuismaisesti riitatilanteissa. Opetustilanteiden katsominen myös mielenkiintoista. Case-tilanteiden ratkominen – miten muut ratkovat riitoja. Paljon hyviä vinkkejä, KIITOS!"

"Esim. rentoutusharjoitukset tuovat rauhaa koulupäivään. Lisäksi sain hyviä työkaluja tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen."

Koulutus sopii erityisesti esi- ja perusopetuksen parissa toimiville kasvattajille ja opettajille. Toivottavaa on, että jokaisesta työyhteisöstä osallistuisi koulutuskokonaisuuteen useampi henkilö. Tuolloin kollegiaalinen yhteistyö ja tuki edesauttavat opetusohjelman toteuttamista omassa työssä ja antavat kokemukseen perustuvaa tietoa opetusohjelman soveltamisesta oman työyhteisön toimintakulttuuriin.
Tällä sivustolla voit tutustua Aggression portaat -opetusohjelmaan perustuvaan koulutustarjontaan, joka pohjautuu viimeaikaisimpaan tieteelliseen tutkimukseen. Koulutukset räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan. Työyhteisösi voi tilata aiheesta esimerkiksi luennon tai muutaman tunnin, koko päivän tai kahden päivän koulutuksen.