Koulutukset - alakoulut ja varhaiskasvatus

Koulutus perustuu tutkimusperustaisen Aggression portaat –opetusohjelman sisältöihin.
Koulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, alakoulujen tai yläkoulujen
kasvatus- ja opetushenkilöstölle, oppilashuollon ammattilaisille tai lasten vanhemmille.

Koulutusvaihtoehdot perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen

Koko päivän koulutus (6 h)
Koulutus perustuu uuden perusopetuksen opetussuunnitelman tai
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittuun Tunteet ja käyttäytyminen
hallintaan –käsikirjaan (Hintikka 2018 / Kiviluote 2019). Kirjan avulla voit tukea työssäsi
oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä opettamalla heille tunne- ja vuorovaikutustaitoja,
väkivallan vastaista asennetta sekä auttaa oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan.
Koulutuksessa perehdytään opetusmateriaalin käyttämiseen ja soveltamiseen omaan työhön
käytännönläheisesti.

Perusopetuksen koulutus voidaan toteuttaa myös ruotsinkielisenä.

Puolen päivän koulutus (3 h)
Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi VESO-koulutukseen.

Luento

Soveltuu esimerkiksi kuntien Veso-päiviin, kodin ja koulun yhteistyöpäiviin ja
vanhempainiltoihin

Räätälöidyt koulutukset
Koulutukset räätälöidään tilaajan toiveen mukaan.

Tunnetaitotuntien avulla voit työssäsi tukea oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä opettamalla heille tunne- ja vuorovaikutustaitoja, väkivallan vastaista asennetta sekä auttaa oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan ja tukemaan niitä. Opetusohjelmasta saadut tutkimustulokset sekä oppilaiden että opettajien kokemukset ovat olleet rohkaisevia! Opetusohjelman tunnetaitotunnit on helppo toteuttaa käytännössä ja ne ovat myös oppilaita motivoivia, osallistavia ja toiminnallisia.

 

Tulevat koulutukset alakoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan – koulutus alakoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle 

 

Tunnetaitoja voidaan opettaa ja oppia! Tunnetaidot ovat kaiken toimintamme perustana. Lapsen ja
nuoren tunne-elämän kompetenssi vaikuttaa koko hänen myöhempään elämänkulkuunsa. Kompetenssin vahvistamisella ja tukemisella on suojaava merkitys mm. lapsen syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn kannalta.

 

KT, erityisluokanopettaja Jaana Kiviluotteen (ent. Hintikka) koulutuksessa saat itsellesi uuden opetussuunnitelman mukaisen tunnetaitojen opetusmateriaalikirjan Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan sekä perehdytyksen opetusmateriaalin käyttöön.

 

 

Hinta 115 € + alv. 24 % / osallistuja

 

 

Koulutus sisältää opetusmateriaalikirjan (arvo 49,50 €) lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvit sekä
lounaan.

 

 

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Koulutus perustuu uuden opetussuunnitelman mukaisesti laadittuun kirjaan Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan (Hintikka, 2018). Kirjan avulla voit tukea työssäsi oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä opettamalla heille tunne- ja vuorovaikutustaitoja, väkivallan vastaista asennetta sekä auttaa oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan. Koulutuksessa perehdytään opetusmateriaalin käyttämiseen ja soveltamiseen omaan työhön käytännönläheisesti.

Aggression portaat -malliin (Cacciatore 2007) perustuvassa opetusohjelmassa opetettavat teemat
ovat:

• Erilaiset tunteet ja aggressiontunne,
• Väkivalta ja tunteiden hallintakeinot,
• Riitelyn taidot sekä
• Itsensä rauhoittaminen ja rentouttaminen.

 

Kirjassa on konkreettisia käytännönvinkkejä, valmiita tuntisuunnitelmaehdotuksia, satuja, kertomus- ja rentoutusvinkkejä sekä monistettavia tehtävämonisteita. Lisäksi kirja tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa tunnetaitojen opettamisen merkityksestä oppilaille. Koulutuksessa on saatavilla tarjoushintaan Hintikan tammikuussa 2018 julkaisemat Tunnekortit, Vahvuuskortit, Julistepaketti, Arviointitaulukko sekä Muistipelikortit. 

Tutustu kaikkiin Jaana Kiviluotteen tuotteisiin täällä www.jaanahintikka.fi/opetusmateriaalit/

 

 

KOULUTUSAJAT JA -PAIKAT 2019:

Huhtikuu


Kemi
ti 09.04.2019 klo 9.00-15.00
Ilmoittaudu 26.03. mennessä
Hotelli Scandic
Hahtisaarenkatu 3, 94100 Kemi


Oulu
ke 10.04.2019 klo 9.00-15.00
Ilmoittaudu 27.03. mennessä
Pohto, kokoustila Priki-Kuunari
Vellamontie 12, 90500 Oulu


Ylivieska
to 11.04.2019 klo 9.00-15.00
Ilmoittaudu 28.03.mennessä
Hotelli Käenpesä
Lintutie 1, 84100 Ylivieska


Kajaani
ma 15.04.2019 klo 9.00-15.00
Ilmoittaudu 01.04. mennessä
Original Sokos Hotel Valjus
Kauppakatu 20, 87100 Kajaani

Seinäjoki ti 16.04.2019 klo 9.00-15.00
Ilmoittaudu 02.04. mennessä
Hotelli Lakeus
Torikatu 2, 60100 Seinäjoki

Toukokuu

Kotka ma 06.05. klo 9.00-15.00
Ilmoittaudu 23.04. mennessä
Datariina
Heikinkatu 7, 48100 Kotka

Vantaa ti 07.05. klo 9.00-15.00
Ilmoittaudu 24.04. mennessä
Original Sokos Hotel Vantaa
Hertaksentie 2, 01300 Vantaa

Hämeenlinna ke 08.05. klo 9.00-15.00
Ilmoittaudu 25.04. mennessä
Original Sokos Hotel Vaakuna
Possentie 7, 13200 Hämeenlinna

Loimaa to 09.05. klo 9.00-15.00
Ilmoittaudu 26.04. mennessä
Loimaan Seurahuone
Satakunnantie 24-26, 32200 Loimaa

 

ILMOITTAUDU SINULLE SOPIVAAN KOULUTUKSEEN:

Koulutukseen otetaan enintään 40 henkilöä. Koulutukseen osallistumisesta saa osallistumistodistuksen. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen jkkustannuskoulutus@gmail.com viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Ilmoita koulutuspaikkakunnan lisäksi nimesi, työnimikkeesi, koulusi sekä laskutusosoite (verkkolasku, jos maksajana on työnantaja). Ilmoita myös, jos sinulla on erityisruokavalio. Mikäli tilaisuus peruuntuu, siitä ilmoitetaan erikseen.

TOIMI NOPEASTI JA VARAA PAIKKASI!

TERVETULOA KOULUTUKSEEN!

 

 

Jaana Kiviluote 
JK-Kustannus ja koulutus Oy
040 410 3364 / Jaana,   0400 741 721 / Harri

 

Koulutuspalautteita

"Sopivassa suhteessa a) teoriaa ja tutkimusta b) luennointia ja vertaisjakamista – ei parannusehdotuksia J. :)"

"Hetken pysähtyminen ja mahdollisuus ajatella rauhassa…Se varmaan on yksi hyvä avain tunteiden myllerryksessä…samoin kaiken hallinnassa omassa kouluarjessa. Kiire on ikävä kyllä monesti – ehkä tästä tulee itselle rohkeutta pysähtyä ja keskittyä oppimisen laatuun rentoutumisen kautta. Kiitos!"

"Rohkaisevaa on ollut, että tunnetaitoja ja aggression hallintaa VOIDAAN opettaa ja oppia."

"Todella tärkeä asia näin ”levottomien lasten” aikakautena. Pysäyttävin hetki oli, että huomasin, että oma työyhteisömme on erittäin epäjohdonmukainen ”kriisihetkissä”, kukin tekee, miten tekee. Kiitos! Olen asian ottanut esille ja homma etenee."

"Mikä sen tärkeämpää olisikaan koulussa oppia kuin elämään ihmisiksi. Olemaan reilu ja myötäelävä – tuntemaan ja tunnistamaan tuntemuksensa."

"Sopivasti toiminnallisuutta (ei liikaa, kuten monissa koulutuksissa)."

"Kouluttajan materiaalivinkit mahdollistavat siirtämisen suoraan luokkaan, oppilaitten työskentelyyn, esim. tunnetaitoviikot, tunnekorttien käyttö, viikkotavoitteet jne. Olen myös jakanut materiaalivinkkejä kollegoilleni, jotta myös he hyötyisivät koulutuksesta."

"Erittäin rauhallinen ja selkeä luentosarja, hyödyllinen aihe! Monipuolinen materiaali / vinkkipankki. Kiitos!"

"Pidin koulutuksesta! Tuntuu, että sain paljon opena ja äitinä olemiseen – sain jämäkkyyttä käytökseeni. Sain vahvistusta siihen, miten minun pitää toimia aikuismaisesti riitatilanteissa. Opetustilanteiden katsominen myös mielenkiintoista. Case-tilanteiden ratkominen – miten muut ratkovat riitoja. Paljon hyviä vinkkejä, KIITOS!"

"Esim. rentoutusharjoitukset tuovat rauhaa koulupäivään. Lisäksi sain hyviä työkaluja tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen."

Koulutus sopii erityisesti esi- ja perusopetuksen parissa toimiville kasvattajille ja opettajille. Toivottavaa on, että jokaisesta työyhteisöstä osallistuisi koulutuskokonaisuuteen useampi henkilö. Tuolloin kollegiaalinen yhteistyö ja tuki edesauttavat opetusohjelman toteuttamista omassa työssä ja antavat kokemukseen perustuvaa tietoa opetusohjelman soveltamisesta oman työyhteisön toimintakulttuuriin.
Tällä sivustolla voit tutustua Aggression portaat -opetusohjelmaan perustuvaan koulutustarjontaan, joka pohjautuu viimeaikaisimpaan tieteelliseen tutkimukseen. Koulutukset räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan. Työyhteisösi voi tilata aiheesta esimerkiksi luennon tai muutaman tunnin, koko päivän tai kahden päivän koulutuksen.