Jaana Kiviluote

Koulutuspalvelut
Ota yhteyttä

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Tunnetaitoja voidaan opettaa ja oppia! Tunnetaidot vaikuttavat siihen, miten tulemme toimeen toisten ihmisten kanssa. Ne ovat siis keskeisiä elämäntaitoja, niin arjessa kuin työelämässäkin.

Nykyisin oppilaiden ja opiskelijoiden sosiaalisten ja tunne-elämän sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittämisen tarve on nostettu yhä painokkaammin esille koulumaailmassa. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen velvollisuus korostuu uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman voimaantulon myötä.

Tunnetaitoja ovat tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, ilmaiseminen ja tunteiden säätely. Tunne- ja itsesäätelytaidot ovat yksi sosioemotionaalisen kompetenssin eli pätevyyden osa-alue. Tutkimusten mukaan lapsen ja nuoren sosioemotionaalisella kompetenssilla on keskeinen merkitys koko lapsen myöhempään elämään. Kompetenssin vahvistamisella ja tukemisella on suojaava merkitys lapsen syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn kannalta.

Tällä sivustolla voit tutustua Aggression portaat -opetusohjelmaan perustuvaan koulutustarjontaan, joka pohjautuu viimeaikaisimpaan tieteelliseen tutkimukseen. Koulutukset räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan. Työyhteisösi voi tilata aiheesta esimerkiksi luennon tai muutaman tunnin, koko päivän tai kahden päivän koulutuksen.

Oppilaiden kommentteja tunnetaitotuntien hyödyllisyydestä

"Että tunne tunnit auttavat minua eteenpäin"

”että, se oli mukavaa, hyödyllistä ja mielenkiintoisia.”

”Hyödyllisistä tunnetaito-tunneista oli hyötyä monella eri tavalla. Minä itse koin niissä erilaisia tuntemuksia ja tiedän miten voin hillitä suuttumustani toiselle. Esim. jos suutun toiselle rauhoitan itseni enkä (hyökkää) toista päin haukkumalla ja lyömällä. Yritän tehdä rauhoitusharjoituksia jos aggressio menee yli rajan riitoja selvittäessä. Hyvää kesää 2012 toivottaa xxxxx 5B!!! ”

”TÄMÄ ON HYÖDYLLISTÄ. NIISTÄ ON VARMAAN HYÖTYÄ MONELLE LAPSELLE. NÄMÄ OVAT KIVOJA, MUKAVIA, MIELENKIINTOISIA JA NIISTÄ SAA TIEYOA JA ASIAA.”

”että tunnetunnit olivat hyödyllisiä ja välillä tylsiä"

”Kiitokset kaikesta:) olen oppinut hallitsemaan itseäni erittäin hyvin:) en ole koskaan ollu väkivaltainen enkä aggressiivinen muita kohtaan , mutta tästä on paljon apua minulle että muille . KIITOS!”

”Opin mielestäni parhaiten liikennevalomallin”

”Minulla on ollut aiemmin todella paljon vaikeuksia aggression ja aggressiivisen käyttäytymiseni kanssa, mutta tunnetaitotuntien avulla olen oppinut hyödyllisiä aggression hallintaan liittyviä asioita ja tapoja hallita riitatilanteita ja kohtaamaan suuttuneen henkilön. Itsehillintä kykyni on parantunut paljon ja olen hyvin oppinut hallitsemaan itseäni ”

”Tunne taito tunnit auttavat suuttumuksen hallintaan hyvin.”